ระบบรับฝากเครื่องดื่ม (Bottle Keep System)

  เป็นระบบจัดการรับฝากเครื่องดื่มสำหรับผู้ให้บริการร้านจำหน่ายเครื่องดื่มที่ต้องการความสะดวกสบายในจัดเก็บข้อมูลและต้องการระบบจัดการข้อมูลเครื่องดื่มและ ข้อมูลลูกค้าที่ง่ายต่อการใช้งาน

  นอกจากนี้ระบบรับฝากเครื่องดื่มยังรองรับระบบสมาชิกสำหรับเข้าใช้งานระบบให้พนักงานภายในร้าน พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลออกมาเป็นเอกสารเพื่อใช้ในการ ตรวจสอบความถูกต้อง และที่สำคัญคือระบบยังรองรับการแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่มีหน้าจอขนาดเล็กอย่างแทปเล็ตและโทรศัพท์มือถือได้อีกด้วย

ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ

การฝากถอนเครื่องดื่ม
- จัดการรายการฝากถอนเครื่องดื่ม
- ตรวจสอบรายการฝากถอนเครื่องดื่มที่หมดอายุ

การจัดการลูกค้า
- จัดการข้อมูลลูกค้าแต่ละร้าน
- ตรวจสอบประวัติการสั่งเครื่องดื่มของลูกค้า

การจัดการเครื่องดื่ม
- จัดการข้อมูลเครื่องดื่ม
- จัดการข้อมูลประเภทหลักและประเภทย่อย

การจัดการระบบสมาชิก
- จัดการข้อมูลพนักงานภายในร้าน

การแสดงผล
- จัดการแสดงผลของภาษา
- จัดการแสดงผลของข้อมูลในแต่ละระบบ

คุณสมบัติของระบบ

ความสามารถในการทำงาน
- สามารถค้นหาข้อมูลตามรูปแบบในแต่ละระบบได้ง่ายและรวดเร็ว
- สามารถบันทึกและนำข้อมูลเข้าระบบได้ด้วยไฟล์เอกสารตามรูปแบบที่กำหนดไว้
- สามารถติดตามข้อมูลการเข้าใช้บริการของลูกค้าและประวัติการฝากเครื่องดื่มได้
- ผู้ใช้ต้องเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน และไม่สามารถเข้าสู่ระบบพร้อมกันได้เกินหนึ่งอุปกรณ์ต่อหนึ่งผู้ใช้
- รองรับการใช้งานทั้งหมด 3 ภาษา : ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ
- สามารถจัดการการแสดงผลข้อมูลในแต่ละส่วนได้ตามความต้องการของผู้จัดการร้านนั้นๆ

ความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ที่จะใช้ระบบ
- ระบบฝากเครื่องดื่มสามารถใช้งานได้ในรูปแบบของเว็ปไซต์ และออกแบบให้รองรับการแสดงผลบนหน้าจอหลายขนาด

ฟังก์ชั่นเสริมที่สามารถเพิ่มตามคำขอเพื่อปรับแต่งระบบ