ระบบการจัดการสนับสนุนการรักษา (Medical Treatment Support System)

  มีระบบฐานข้อมูลที่เก็บข้อมูลต่างๆในกระบวนการรักษาผู้ป่วยในแต่ละกรณีได้อย่างรวดเร็วและ สามารถค้นหาข้อมูลการรักษาในอดีตได้ง่าย เพื่อให้เตรียมวิธีการรักษาได้ทันทีในการรักษาครั้งต่อไป

ฟังก์ชั่นการทำงานของระบบ

คุณสมบัติของระบบ

ความสามารถในการทำงาน
- คุณสามารถค้นหาข้อมูลผู้ป่วยได้ง่ายและรวดเร็ว จากอุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต
- บันทึกข้อมูลและภาพทุกครั้ง ทั้งก่อนและหลังการรักษา
- ข้อมูลการรักาาสามารถค้นหาการรักษาได้อย่างรวดเร็ว
- สามารถนำข้อมูลการรักษานำมาใช้เพื่อการศึกษา, การบำบัด, การวิจัยและอื่นๆ