เอ็กเซลเล็นซ์ สยาม

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์และไอทีโซลูชั่น

  บริการให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปรึกษาทางด้านการลงทุน การเลือกซื้อ การเลือกใช้ การติดตั้ง การประยุกต์ใช้ระบบไอที ระบบคอมพิวเตอร์ ในหน่วยงานของท่าน จากผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ โดยการใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ และรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

ต่อไป

บริการของเรา

  เรารับพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้า ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ออกแบบ พัฒนา ทดสอบ ตลอดจนการดูแลรักษาระบบ และพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอ้าท์ซอร์สซิ่งในประเทศไทย ที่จะช่วยลดต้นทุนในการพัฒนาซอฟต์แวร์ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายมากกว่าในต่างประเทศ

ต่อไป

ผลิตภัณฑ์ของเรา

  ระบบจัดการสารสนเทศสำหรับธุรกิจ Bonded warehouse ที่จะทำให้คุณเข้าถึงข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ในการดำเนินธุรกิจได้สะดวกขึ้น

  ระบบการจัดการข้อมูลลูกค้าสำหรับกลุ่มธุรกิจสถานพยาบาลและสถานเสริมความงาม โดยมีจุดเด่นในเรื่องการจัดการประวัติการรักษา ที่สามารถรองรับการจัดเก็บไฟล์รูปภาพ และวิดิโอ

ต่อไป

ผลงานของเราระบบการจองโรงแรมผ่านมือถือ

เป็นระบบที่ใช้ในการจองโรงแรมผ่านมือถือ ผ่านเครือข่าย : DoCoMo, Au, Softbankระบบตรวจสอบการจ่ายแก๊ส

เป็นระบบที่ทำให้เราสามารถตรวจสอบของระบบส่งแก๊ส ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในเขตคันไซ(ประเทศญี่ปุ่น)ซึ่งมีสถานีวัดทั้งหมด 2700 จุด
เมื่อเกิดแก๊สรั่ว จากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่สามารถตรวจพบได้ทันทีโดยไม่ต้องไปที่สถานที่เกิดเหตุระบบคลังสินค้าอัตโนมัติขนาดใหญ่

ระบบที่มีความสามารถในการบริหาร การเข้า-ออก ของสินค้าในโรงเก็บสินค้า โดยระบบนี้ระบบนี้ได้นำไปใช้กับผู้ผลิตเครื่องดื่ม ที่มีความเคลื่อนไหวของการขนย้ายสินค้า ประมาณ 6000 ลัง/ชั่วโมงระบบสร้างรหัสควบคุมอุปกรณ์อัตโนมัติ

ระบบที่มีความสามารถจะฝัง Source Code ลงไปในอุปกรณ์ Semiconductor โดยอัติโนมัติ
ซึ่งจะช่วยลดความผิดพลาด จากการขาดความชำนานของพนักงานได้ระบบบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงที่มีอิทธิพลต่อการจัดการในระบบการจัดการการเชื่อมโยงต่างๆของสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยให้สถาบันการเงินลดความเสี่ยงได้อย่างดี